O sindikatu

Predstavitev sindikata OPS KRIM

Policijski sindikat Slovenije (PSS) združuje preko 5000 članic in članov in je reprezentativen sindikat v MNZ in Policiji. Organiziran je v 19 območnih policijskih sindikatih (OPS), kar pripomore k dostopnosti organizacije članstvu.

En izmed OPS-ov, ki tvori federacijo PSS, je tudi OPS KRIM, ki je bil ustanovljen 26.3.2019 in je pravni naslednik OPS GPU UKP in NFL. Ker OPS GPU UKP in NFL ni bil organiziran kot samostojna pravna oseba je bilo potrebno skladno s sklepom skupščine iz leta 2012 uskladiti pravno stanje.

Ob ustanavljanju pa so ustanovni člani na skupščini sprejeli odločitev, da se novi OPS imenuje Območni policijski sindikat kriminalistične policije, s kratkim imenom OPS KRIM, saj združuje izključno kriminaliste in strokovno tehnični kader, ki je zaposlen v kriminalističnih enotah in je kot tak del kriminalistične policije.

Skladno s statutom OPS KRIM in Statutom PSS, so v OPS KRIM zastopane vse sindikalne skupine, ki skupaj z vodstvom OPS KRIM in predsednico nadzornega odbora tvori Svet OPS KRIM, ki ja med skupščino najvišji organ. Vodstvo OPS KRIM sestavljajo predsednik, podpredsednik, sekretar in dva člana izvršnega odbora. Zaradi same transparentnosti poslovanja in delovanja skladno s postavljenimi cilji je v svetu OPS KRIM stalno prisotna tudi predsednica nadzornega odbora z glasovalno pravico. Skupaj Svet OPS KRIM sestavlja 11. članov. Svet OPS KRIM skrbi za urejanje delovno pravnega in socialnega položaja zaposlenih;  za dobre delovne pogoje zaposlenih; trudi se, da bi zagotovila predstavnika v pogajalskih skupinah PSS z delodajalcem;  preko PSS zagotavlja pravno pomoč članom; preko PSS zagotavlja solidarnostno pomoč članom; skrbi za počitniška dejavnost; pridobiva ugodnosti za člane; organizira izobraževanja in športne aktivnosti ter redno obvešča članstvo.

Glede na zahtevno delo kriminalistov in raznovrstnost kriminalističnega dela je Svet OPS KRIM že ustanovil različne začasne organe, t.j. Komisije, ki so s svojim delom že pričele.

Informacije

Vse zainteresirane vabimo v članstvo. S strokovnim znanjem, poznavanjem področja kriminalistične policije, vestnostjo in sodelovanjem bomo enakopravno zagotoavljali vse pravice članov info@ops-krim.si

Datoteke

Kdo smo

Vodstvo sindikata in sindikalni zaupniki

Mitja Gregorc

Mitja Gregorc

podpredsednik
tel: 070 817 878
mitja.gregorc@ops-krim.si
Sandi Kociper

Sandi Kociper

predsednik
tel: 031 517 368
sandi.kociper@ops-krim.si
Tina Pahor

Tina Pahor

sekretar
tel: 041 387 641
sekretar@ops-krim.si
Mišo Radovančevič

Mišo Radovančevič

član izvršnega odbora
tel: 040 305 321
io1@ops-krim.si
Boštjan Mlačnik

Boštjan Mlačnik

član izvršnega odbora
tel: 041 313 348
io2@ops-krim.si
Anja Mrkalj Kastelic

Anja Mrkalj Kastelic

sindikalni zaupnik linija in vodstvo
tel.: 051 240 040
linija.vodstvo@ops-krim.si
Snežana Nikolić

Snežana Nikolić

namestnica s. z. SMPS
tel: 040 266 381
snezana.nikolic@ops-krim.si
Marko Košir

Marko Košir

sindikalni zaupnik NPU
tel: 041 774 138
npu@ops-krim.si
Robert Nastran

Robert Nastran

sindikalni zaupnik SPN
tel: 040 859 695
spn@ops-krim.si
mag. Gavrilo Hadžić

mag. Gavrilo Hadžić

sindikalni zaupnik NFL
tel: 031 631 109
nfl@ops.krim.si
Domen Fajfar

Domen Fajfar

predsednik nadzornega odbora
tel: 041 725 477
domen.fajfar@ops-krim.si